Laulustuudio Laulumarjad alustab uuest hooajast laulutundidega Saku valla Kultuurimajas

Alates uuest sügisest avaneb võimalus tulla soololaulutundisse Saku valla Kultuurimajja. Ootame kõiki 6-19-aastaseid lapsi ja noori laulma! Lauljaid hakkab juhendama noor ja särav õpetaja Vivi Maar, kelle kohta saad lähemalt lugeda SIIT meie kodulehelt.

  • UUS! 5-7-aastaste lauluringi (maksimaalselt 8 last)
  • individuaaltunnid 6-19-aastastele
  • individuaaltunnid täiskasvanutele

Laulu- ja mängutunnis arendame lapse musikaalsust, rütmitunnet, koordinatsiooni, eneseväljendusoskust ning rikastame tema tunnete paletti, fantaasiat ja kujutlusvõimet. Tänu toetavale juhendamisele saavad lapsed end muusika saatel vabalt ja loovalt väljendada, nii rütmi,- laulu,- ja tantsumänge kui ka erinevaid eakohaseid instrumente ja rütmipille mängida. Tunde iseloomustab helgus, hoolivus, mängulust ja armastus muusika vastu. Siiras rõõm muusikast on kingitus terveks eluks.

Laulu- ja muusikatunnid hakkavad toimuma esmaspäeviti, kell 16.45-17.30
Esimene tund toimub 15. jaanuaril 2024!

Soololaulu tundides treenime iga õpilase häält individuaalselt. Hääleseades lähtume iga laululapse hääle omapärast, soovidest, püüdlustest ja oskustest. Tund jaguneb mõtteliselt kaheks – hääleseade (tehnika) ja musitseerimine (vabalt valitud ning õpetaja poolt valitud laulud, praktika). Samuti käsitleme tundides elementaarset muusikateooriat, arendame harmooniatunnetust ja improvisatsioonilisi oskusi. Meie siiraks sooviks on arendada häält lähtuvalt õpilase vokaaltehnilistest vajadusest, loomingulisusest ja isikupärast. Laululastele püüame pakkuda mitmekülgseid laulukogemusi erinevates projektides ning lavadel, konkursidel ja kontsertetendustes-lavastustes.

Laulustuudio Laulumarjad on Kadrioru südames paiknev laulupesa, mille kutsus 2020. aasta sügisel ellu laulja ja vokaalpedagoog Maris Aljaste. Stuudio toob laulmist ja muusikat armastavad lapsed, noored ja täiskasvanud kokku särasilmsete vokaalpedagoogidega, et treenida iga õpilase häält individuaalselt ning pakkuda noortele eriilmelisi arenemis- ja esinemisvõimalusi.

Osalustasud on kuutasu põhised:

KUUTASU noorele 6-19-aastasele: 1 x 45 minutit nädalas   120€
KUUTASU koolieelikute muusikaring: 1 x 45 minutit nädalas50€
KUUTASU täiskasvanule: 1 x 60 minutit nädalas 140€
  

Lisainfo ja küsimuste korral kirjuta meile: info@laulumarjad.eee