Kombineeritud õpe edasijõudnud lauljale

Edasijõudnud laulja näol on tegemist noorega, kes soovib oma tulevikku teadlikult muusikaga siduda. Kombineeritud õpe sisaldab kuus:

4 x 60 minutit soololaulutundi (individuaaltund)

4 x 60 minutit muusikateooria tundi (rühmatund)

Muusikateooria tund sobib hästi lauljale, kes soovib aasta või paari pärast teha sisseastumiskatsed muusikaharidust pakkuvatesse koolidesse nagu Tallinna Muusika- ja Balletikool, Heino Elleri Muusikakooli, Tartu Ülikooli Viljandi Kultuuriakadeemiasse või Eesti Muusika- ja Teatriakadeemiasse.

Muusikateooria tunnis alustatakse õpinguid muusikateooria ehk solfedžoga, sh rütmimuusika teooriaga. Tunnis õpitakse laade ja intervalle, akordide ehitamist, nende laulmist ja kuulamist/ äratundmist, noodist laulmist, diktaatide kirjutamist. Muusikateooria õpingud toimuvad suuresti klaveri toel – professionaalsuse teel võiks iga laulja parim sõber olla klaver! 

1x nädalas laulutund (hääleseade + praktika, 60 minutit) 
1x nädalas solfedžo ja klaverisaate praktika (rühmatund, 60 minutit) õpetajaks Miina Adermann 
Kuutasu (4 laulutundi ja 4 teooriatundi kuus) 190€

*Soovi korral saab individuaalseid laulutunde ka 2x nädalas